Vipinfo

Vip Informations
Information System vip zapewnia, dodatkową regeneracje staminy względem normalnych graczy oraz jedna dodatkową godzinę - maksymalna stamina dla graczy VIP to 44h.
Dodatkowo gracz vip w grze posiada 20% bonus do exp, magic lvl i skilli.
Vip system nie daje możliwości dostepu do nowych miejsc na mapie, wpływa on tylko na opcje podane powyżej.
W przyszłości system vip zostanie zostanie rozwinięty o dodatkowe funkcje.
Bonus rate 20% more experience
20% more magic lvl skill rate
20% more skill rate
Stamina 1h bonusowa stamina hour
Szybsza regeneracja staminy bonusowej