You are not logged in. Log in to post on the forum.

Boards >> News >> Bug reporting changePage: 1
Bug reporting change
by God Shakra
Author 
God Shakra

Profession: Master Sorcerer
Level: 103

Posts: 31
Bug reporting change
Z dniem dzisejszym wprowadzam przejrzysty system reportowania bugów oraz nagród za zgłaszanie.
Bugi będą dzielic się na nastepujące kategorie: Map, Mechanics, Monster, NPC, Quests.
Prawidłowe zgloszony bug polega na:
Opisanie krótko problemu.
Jeśli jest to bug związany z mapą lub questem, użycie komendy /pos (zwraca pozycje na mapie),
Screen jesli nie można okreslić buga na pierwszy rzut oka.
Przesłanie zgłoszenia mailowo/forum lub discord w zakładce reporting.
Zgłoszone bugi będa nagradzane zaleznie od typu oraz klasyfikacji ważności.
Jeśli jest to bug np związany z mapą, gdzie brakuje np 1 tesktury - jesto bug niskiego priorytetu.
Nagrody za zgłoszone błędy, będa przyznawane tylko dla pierwszego zgłaszającego bug.
Bugi które mogą prowadzić do nadużyć, należy zgłaszać bezposrednio do administracji.
Gracaz może dodać wartośc priorytetu jako sugestia dla Administracji, finałowy priorytet jest pryznawany przez administracje.
Tabela z nagrodami(premium points) za prawidłowo zgłoszone bugi jest dostępna w zakładce bug reporting:
11.04.22 14:24:18


Pages:
1