Bug reporting
Bugi dzielą się na nastepujące kategorie: Map, Mechanics, Monster, NPC, Quests.
Prawidłowe zgloszony bug polega na:
Opisanie krótko problemu.
Jeśli jest to bug związany z mapą lub questem, użycie komendy /pos (zwraca pozycje na mapie).
Screen jesli nie można okreslić buga na pierwszy rzut oka.
Przesłanie zgłoszenia mailowo/forum lub discord w zakładce reporting.
Zgłoszone bugi będa nagradzane zaleznie od typu oraz klasyfikacji ważności.
Jeśli jest to bug np związany z mapą, gdzie brakuje np 1 tesktury - jesto bug niskiego priorytetu.
Nagrody za zgłoszone błędy, będa przyznawane tylko dla pierwszego zgłaszającego bug.
Bugi które mogą prowadzić do nadużyć, należy zgłaszać bezposrednio do administracji.
Gracaz może dodać wartośc priorytetu jako sugestia dla Administracji, finałowy priorytet jest pryznawany przez administracje.
Type of bug/Priority Low Priority Medium Priority High Priority Game-breaking bug
Map 10 30 100 500
Mechanics 20 60 300 800
Monsters 10 30 100 500
Npc 15 50 200 500
Quests 15 50 200 500